muloyim so'zlar bir-biriga duch kelib,

2019-01-16 07:29


muloyim so'zlar bir-biriga duch kelib,

© 2019